PROJEKTOWANIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych klientów, oferujemy doradztwo oraz obsługę projektową zarówno pojedynczych zakresów, jak i całych inwestycji wielobranżowo. Zespół projektowy wypracuje optymalne rozwiązania technologiczne, zachowując równowagę miedzy jakością a ceną.

USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

Naszym głównym celem jest kompleksowa realizacja inwestycji budownictwa kubaturowego- hal magazynowych i produkcyjnych, biur, obiektów handlowych oraz użyteczności publicznej.

Wspieramy inwestorów w zakresie kompleksowych realizacji:

  • prac konstrukcyjno-budowlanych;
  • instalacji elektrycznych;
  • instalacji sanitarnych;
  • instalacji procesowych;
  • automatyki BMS/AKPiA;
  • instalacji niskoprądowych.

SERWIS

Zapewniamy gwarancyjne oraz pogwarancyjne utrzymanie obiektów. Sprawne działanie instalacji znajdujących się w obiekcie zapewnia bezpieczne korzystanie z budynku, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Zależy nam, aby obsługiwane przez nas kompleksy były bezpieczne, a praca przebiegała bez utrudnień.

Wykonanie WebVision AFR

Zadzwoń